Nowa oferta

napis nowa oferta

 

SOLECKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH "STRUMYK" Kamil Gądek z siedzibą w Ludwinowie w związku z realizacją inwestycji dokonała wdrożenia wyników własnych prac B+R na rynek, przez co uzyskała znaczącą przewagę konkurencyjną

Innowacja organizacyjna dotyczy wdrożenia w przedsiębiorstwie nowego systemu organizacji produkcji (system just in time) oraz integracji przepływu informacji warunkującego odpowiedni przepływ pracy (ang. Workflow)

Innowacja marketingowa dotyczy wdrożenie w przedsiębiorstwie dedykowanego systemu produkcji i sprzedaży opartego m.in. o system klasy ERP

Innowacja procesowa dotyczy wdrożenia przedsiębiorstwie pełnej automatyzacji pomiaru, projektowania i regeneracji detali na maszynach CNC

  • Innowacja procesowa dotyczy połączenia trzech procesów i dedykowanego systemu produkcyjnego, w którym znajdują się zakupione przez przedsiębiorstwo maszyny tj. centrum frezarsko – tokarskie CNC, skaner 3D, malarnia proszkowa oraz system ERP. Nowatorski proces regenerowania detali/elementów wałowych oraz produkcja wałów uprawowych V Ring możliwa jest do przeprowadzenia na podstawie w pełni zautomatyzowanej technologii pomiaru, projektowania i wytwarzania na maszynach CNC oraz z wykorzystaniem procesu malowania proszkowego. Wdrożone rozwiązania pozwalają zoptymalizować czas i koszty zleceń trudnych do wykonania. Zarówno nowy produkt, jak i nowa usługa w zauważalny sposób redukuje koszty materiałowe [mniej błędów], skraca czas przezbrojeń w produkcji właściwej Klienta, znacząco minimalizuje jego nieplanowane przestoje oraz zapewnia wysokojakościowy proces produkcyjny bez zakłóceń.

Innowacja produktowa dotyczy wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego wału uprawowego V – Ring oraz usług regeneracji alarmowej elementów wałowych.

  • Innowacja produktowa dotyczy wprowadzenia na rynek nowych, kluczowych usług regeneracji alarmowej elementów wałowych opartych na inżynierii odwrotnej i skanowaniu 3D w systemie stabilności dostaw w trybie JIT z wykorzystaniem odpowiednich kanałów marketingowo – sprzedażowych oraz innowacyjnych produktów tj. wałów uprawowych V Ring o podwyższonych parametrach jakościowo – technicznych [o średnicy rury 193,6 mm w porównaniu do średnicy wału 500 mm] umożliwiających efektywne doprawianie spulchnionej ziemi przez agregat, jak również powierzchniowe, pasowe jej zagęszczanie z wykorzystaniem dedykowanego systemu produkcyjnego oraz system klasy ERP.